top of page

Dronefoto

Dronefoto gir et fint perspektiv og en god oversikt av beliggenheten til boligen,

nabolaget og utsikten.  Dronefilm gir et enda bedre inntrykk av boligen og kan anbefales som et supplement til fotopakken.  Prising av dronefilm avhenger av flere aspekter. 

Reisevei, antall dager i klipp, lengde, etc - Kontakt meg for pristilbud. 

 

 

GODKJENT AV LUFTFARTSTILSYNET

Hvem som helst kan kjøpe seg  drone i Norge men for å bruke dem kommersielt må man inneha lisens og være godkjent av Luftfartstilsynet som operatør.  

Kim-David Eriksen Fotografi AS har operatørnummer 0577 på tilsynets egne lister, og med særskilt tillatelse til å kunne avvike fra standard sikkerhetsavstander gjør det mulig å utføre dronefotografering i boligstrøk og andre steder i og rundt byer. 

 ANSVARSFORSIKRET

 

I tillegg til lisens, er også Kim-David Eriksen Fotografi  AS ansvarsforsikret gjennom If Skadeforsikring og innehar egen droneforsikring gjennom WR Berkley. Også medlem i bransjeorganisasjonen UAS Norway.

Søkeord:

Boligfotograf Eiendomsfotograf Boligfoto Eiendomsfoto Dronefoto

bottom of page